JUDr. EVA MATIAŠKOVÁ

advokát, partner

 

právna prax: 12 rokov

 

špecializácia:

vzdelanie:

  • 2007 doktorka práv (JUDr.) Právnická fakulta Univerzity Komenského
  • 2005 magisterka práv (Mgr.) Právnická fakulta Univerzity Komenského, štúdium absolvované s vyznamenaním

členstvo:

  • od 2005 Slovenská advokátska komora, advokátska skúška absolvovaná s vyznamenaním
  • 2013 - 2017 Disciplinárna komisia Slovenskej advokátskej komory

jazyky:

  • anglický jazyk