OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Problematika osobných údajov je téma, s ktorou sa naši klienti stretávajú bežne. V podnikateľskom prostredí patrí spracovávanie osobných údajov ku každodenným činnostiam, preto aj právna úprava venuje zvýšenú pozornosť ochrane osobných údajov. V tejto oblasti vieme naším klientom poskytnúť nasledovné služby:

  • nastavenie procesu spracovania osobných údajov (kamerové systémy, personalistika a mzdy, marketingové a reklamné účely, vernostné programy, uzatváranie zmlúv a pod.)
  • vypracovanie súhlasov so spracovaním osobných údajov
  • právne poradenstvo v oblasti plnenia informačných povinností klientov
  • školenia
  • analytická činnosť vo vzťahu k vnútroštátnym a nadnárodným právnym normám

referencie:

„Našu dlhoročnú spoluprácu s advokátskou kanceláriou Právny dom – advokáti, s.r.o. vystihujú slová ako profesionalita, kompetentnosť, operatívnosť, širokospektrálnosť a jazyková vybavenosť.“

Ing. Ivan Valdner, konateľ RWA SLOVAKIA, spol. s r.o.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

VYBRANÍ PRÁVNICI Z DANEJ OBLASTI

EVA MATIAŠKOVÁ

advokát, partner

IVANA TAJBOŠOVÁ

advokát

KATERYNA VELYCHKO

advokátsky koncipient