PRÁVO NEHNUTEĽNOSTÍ

Právu nehnuteľností sa aktívne venujeme od vzniku kancelárie. Toto odvetvie zasahuje do viacerých právnych odvetví a znalosť tejto agendy vyžaduje dostatočný prehľad a skúsenosti. Pri transakciách komplexne posudzujeme právny stav nehnuteľností a poskytujeme tak právny audit - due diligence. To umožňuje klientom objektívne vyhodnotiť zamýšľaný prevod a prijať správne rozhodnutie. V rámci tejto agendy pre Vás zastrešíme:

  • právny audit nehnuteľností
  • prevod nehnuteľností
  • zastupovanie pred správnymi orgánmi
  • katastrálne konanie
  • nájom nehnuteľností
  • finančné transakcie pri prevode nehnuteľností

referencie:

„Našu dlhoročnú spoluprácu s advokátskou kanceláriou Právny dom – advokáti, s.r.o. vystihujú slová ako profesionalita, kompetentnosť, operatívnosť, širokospektrálnosť a jazyková vybavenosť.“

Ing. Ivan Valdner, konateľ RWA SLOVAKIA, spol. s r.o.

PRÁVO NEHNUTEĽNOSTÍ

VYBRANÍ PRÁVNICI Z DANEJ OBLASTI

EVA MATIAŠKOVÁ

advokát, partner

JURAJ ŠIMEK

advokát, prokurista