OBCHODNÁ ARBITRÁŽ

Obchodná arbitráž alebo aj rozhodcovské konanie sú bežnou súčasťou obchodných vzťahov. V poslednom období sa tejto oblasti dotkli podstatné legislatívne zmeny. V tejto oblasti poskytujeme našim klientom zastupovanie v rozhodcovskom konaní a rovnako v konaniach o zrušenie rozhodcovského rozsudku. V tejto oblasti máme bohatú prax a dôkladne poznáme judikatúru súdov. Zastrešíme pre Vás:

  • zastupovanie v rozhodcovskom konaní
  • zastupovanie v konaní o zrušenie rozhodcovského rozsudku
  • posúdenie zmluvnej dokumentácie - rozhodcovskej doložky

referencie:

"Právny dom advokáti s.r.o. poznáme od roku 2014 kedy sme sa zoznámili na jednej spoločenskej akcii.  Nakoľko majú sídlo v BB a my máme pobočku v BB rozhodli sme sa pre spoluprácu. Prvá spolupráca bola vo vymáhaní pohľadávok a následnom zastupovaní na súde. Nakoľko sme boli veľmi  spokojní s ich prácou, tak sme rozšírili spoluprácu aj o personálne právo. Právny dom zastupuje skupina mladých právnikov pod vedením JUDr. Matiaškovej a JUDr. Šimeka, ktorí sú plne zanietení pre svoju prácu. Naša spolupráca naďalej trvá a rozširuje sa o ďalšie činnosti. Čo sa nám na nich páči je, že vždy informujú o novinkách, ktoré schválila vláda a sú schopní okamžite pomôcť a poradiť. Veríme, že táto spolupráca bude naďalej pokračovať, pretože pracovať s tak zanietenými a fundovanými právnikmi je len radosť.

Eva Molnárová, Finanz/Controlling/Personal, DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o.

OBCHODNÁ ARBITRÁŽ

VYBRANÍ PRÁVNICI Z DANEJ OBLASTI

EVA MATIAŠKOVÁ

advokát, partner

JURAJ ŠIMEK

advokát

JÁN KRŠIAK

spolupracujúci advokát

IVANA TAJBOŠOVÁ

advokát