ZMLUVNÉ PRÁVO

Našim klientom poskytujeme právne poradenstvo pri uzatváraní zmluvných vzťahov v ich každodennom fungovaní. Naša klientela pokrýva široké spektrum oblastní podnikateľského prostredia a to najmä výroby, energetiky, poľnohospodárstva, stavebníctva, prepravy a zasielateľstva, internetového obchodu alebo farmácie. Pripravíme pre Vás:

  • obchodné zmluvy
  • zmluvy rámcového charakteru
  • dohody o vysporiadaní záväzku
  • všeobecné obchodné podmienky
  • spotrebiteľské zmluvy

referencie:

„Našu dlhoročnú spoluprácu s advokátskou kanceláriou Právny dom – advokáti, s.r.o. vystihujú slová ako profesionalita, kompetentnosť, operatívnosť, širokospektrálnosť a jazyková vybavenosť.“

Ing. Ivan Valdner, konateľ RWA SLOVAKIA, spol. s r.o.

ZMLUVNÉ PRÁVO

VYBRANÍ PRÁVNICI Z DANEJ OBLASTI

EVA MATIAŠKOVÁ

advokát, partner

JURAJ ŠIMEK

advokát, prokurista