REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Register partnerov verejného sektora bol zriadený tzv. protischránkovým zákonom, ktorý je účinný od 1. februára 2017. V zmysle uvedeného je zákonom vymedzená fyzická alebo právnická osoba, ktorá prijíma peňažné prostriedky, majetok alebo iné majetkové práva z verejných zdrojov (napr. zo štátneho rozpočtu a obecných rozpočtov, eurofondov, vrátane účasti vo verejnom obstarávaní), povinná sa pred podpisom zmluvy registrovať do tohto registra. Účasťou vo verejnom obstarávaní sa rozumie nielen priama účasť v pozícii záujemcu, ale aj účasť v pozícii subdodávateľa. V tejto oblasti pre Vás zabezpečíme nasledovné:

  • posúdenie povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora
  • zápis do registra partnerov verejného sektora
  • služby oprávnenej osoby
  • pravidelná povinná identifikácia konečného užívateľa výhod
  • zastupovanie partnera verejného sektora a oprávnenej osoby v konaní o overení pravdivosti a úplnosti údajov o konečnom užívateľovi výhod a v konaní o pokute

referencie:

"Po mnoha letech hledáni dlouhodobého a spolehlivého partnera jsme jej našli v kanceláři Právny dom - advokáti, s.r.o., která je profesně vybavena na řešení všech našich požadavků v oblastech agendy pohledávek,  pracovní právo, fúzí a akvizici s mezinárodním přesahem i mnohých dalších.“ 

Marek Hlinecký, CFO, Woodcote Group

REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

VYBRANÍ PRÁVNICI Z DANEJ OBLASTI

EVA MATIAŠKOVÁ

advokát, partner

IVANA TAJBOŠOVÁ

advokát