úvodné video
nový seriál krátkych videí, v ktorom Vám prinesieme novinky a zaujímavosti z rôznych oblastí práva

video č. 1
európske nariadenie GDPR k ochrane osobných údajov, účinné od 25.05.2018

 

video č. 2
trestná zodpovednosť právnických osôb

 

video č. 3
novela Obchodného zákonníka, účinná od 01.01.2018

 

video č. 4
pozor na pravidlá hospodárskej súťaže

 

video č. 5
skončenie pracovného pomeru