publikované dňa 01.06.2018

Pozor, mení sa výška stravného od 1.6.2018

Pozor, od dnešného dňa, t.j. od 1. júna 2018 platia nové sumy stravného.

Len pripomíname, že každý zamestnávateľ je povinný poskytnúť svojim zamestnancom stravné pri pracovnej ceste zamestnanca trvajúcej minimálne 5 hodín. Rovnako je zamestnávateľ povinný zabezpečiť stravovanie zamestnancovi, ktorý na pracovisku odpracoval viac ako 4 hodiny.

Od 1. júna 2018 sa menia sumy stravného pri tuzemskej pracovnej ceste zamestnancov nasledovne:

  • pri časovom pásme 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty - 4,80 €
  • pri časovom pásme nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty - 7,10 €
  • pri časovom pásme nad 18 hodín trvania pracovnej cesty - 10,90 €

Zmena súm stravného ovplyvní aj výšku minimálnej hodnoty stravných lístkov. Hodnota stravného lístka musí predstavovať najmenej 75% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín (4,80 €).  Po novom je teda minimálna hodnota stravného lístka 3,60 €.

Zamestnávateľ je povinný prispieť na stravovanie zamestnancov v sume 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Túto sumu si zamestnávateľ môže zahrnúť do výdavkov. Od júna 2018 si tak zamestnávateľ môže zahrnúť do výdavkov sumu 2,64 €.

 

Ak máte akúkoľvek otázku neváhajte nás kontaktovať

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Náš facebook