VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Verejné obstarávanie je kľúčové pre tých klientov, ktorí podnikajú s verejným sektorom v odvetví spadajúcom pod verejné obstarávanie. Účasť vo verejnom obstarávaní je náročný administratívny proces. Našim klientom tu vieme poskytnúť nasledovné služby:

  • právne poradenstvo uchádzačom a záujemcom o účasť vo verejnom obstarávaní
  • právne poradenstvo subdodávateľom
  • príprava podkladov, dokumentov a ponúk pre účasť vo verejnom obstarávaní
  • uplatňovanie revíznych postupov a námietok na Úrad pre verejné obstarávanie
  • zastupovanie klientov pred Úradom pre verejné obstarávanie

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

VYBRANÍ PRÁVNICI Z DANEJ OBLASTI

IVANA TAJBOŠOVÁ

advokát