TRESTNÉ PRÁVO

Trestné právo nadobúda v oblasti obchodu a podnikania nový rozmer. Dôvodom je nový inštitút trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorý prináša do podnikateľského prostredia nový rozmer v podobe sankcií postihujúcich obchodné spoločnosti. Trestné právo sa obchodných vzťahov dotýka aj vzhľadom na častú ekonomickú kriminalitu a s tým spojenú vymožiteľnosť práva. Našim klientom poskytujeme:

  • zastupovanie poškodeného v trestnom konaní
  • zastupovanie pred orgánmi činnými v trestnom konaní
  • trestná zodpovednosť právnických osôb - compliance
  • whistleblowing
  • prevencia vzniku ekonomickej trestnej činnosti
  • školenia

TRESTNÉ PRÁVO

VYBRANÍ PRÁVNICI Z DANEJ OBLASTI

IVANA TAJBOŠOVÁ

advokát

JÁN KRŠIAK

spolupracujúci advokát