SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVO

Ochrana spotrebiteľa je čoraz aktuálnejšou témou. Legislatíva v tejto oblasti sa vyvíja smerom k posilneniu práv spotrebiteľa. Táto oblasť je veľmi podstatná nie len pre priamy predaj tovaru, resp. poskytovanie služieb spotrebiteľom, ale podstatný priestor získala aj v prostredí internetového obchodu. Medzi naše služby patrí:

  • vypracovanie zmluvnej dokumentácie pre spotrebiteľov
  • právna úprava podmienok internetového predaja, e-shop
  • poradenstvo v oblasti reklamácií
  • zastupovanie pre správnymi orgánmi – SOI
  • spotrebiteľské spory
  • zastupovanie pred súdom v konaniach vyplývajúcich z rozhodnutí správnych orgánov
  • školenia obchodných tímov a reklamačných oddelení klientov

SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVO

VYBRANÍ PRÁVNICI Z DANEJ OBLASTI

JURAJ ŠIMEK

advokát, prokurista

JÁN KRŠIAK

spolupracujúci advokát