SPOROVÁ AGENDA

Máme dlhoročné skúsenosti so zastupovaním našich klientov najmä v civilných súdnych konaniach a to vo viacerých oblastiach. Zastupujeme klientov nielen v obchodných sporoch, ale aj v pracovnoprávnych sporoch, v konaniach týkajúcich sa náhrady škody, v konaniach o neúčinnosť alebo neplatnosť právnych úkonov a mnohých ďalších oblastiach.  Medzi naše služby patrí:

  • zastupovane v konaní pred súdom
  • upomínacie konanie
  • obchodnoprávne spory
  • pracovnoprávne spory
  • konanie o neúčinnosť právnych úkonov
  • zastupovanie poškodených v trestnoprávnom konaní pred súdom
  • európsky platobný rozkaz
  • zastupovanie pred Ústavným súdom SR

referencie:

"Po mnoha letech hledáni dlouhodobého a spolehlivého partnera jsme jej našli v kanceláři Právny dom - advokáti, s.r.o., která je profesně vybavena na řešení všech našich požadavků v oblastech agendy pohledávek,  pracovní právo, fúzí a akvizici s mezinárodním přesahem i mnohých dalších.“ 

Marek Hlinecký, CFO, Woodcote Group

SPOROVÁ AGENDA

VYBRANÍ PRÁVNICI Z DANEJ OBLASTI

JURAJ ŠIMEK

advokát

IVANA TAJBOŠOVÁ

advokát

JÁN KRŠIAK

spolupracujúci advokát

KATERYNA VELYCHKO

advokátsky koncipient