PRACOVNÉ PRÁVO

Pracovné právo je významným odvetvím v podnikateľskom prostredí Slovenskej republiky. Na význame mu pridáva zvýšená zákonná ochrana zamestnanca  ako aj narastajúca hodnota ľudských zdrojov. Neprehľadné právne prostredie kladie na podnikateľov čoraz vyššie nároky a vyžaduje znalosť viacerých právnych predpisov. Medzi naše služby patrí:

 • príprava a audit pracovných zmlúv a súvisiacich zmlúv, pracovných poriadkov a ďalších interných predpisov
 • vznik pracovného pomeru
 • skončenie pracovného pomeru
 • hmotná zodpovednosť zamestnancov a náhrada škody
 • pracovnoprávne spory
 • oznamovanie protispoločenskej činnosti
 • ochrana osobných údajov
 • školenia
 • trestná zodpovednosť právnických osôb
 • právne poradenstvo v oblasti sociálnej politiky zamestnávateľa
 • analytická činnosť vo vzťahu k právam a povinnostiam klientov ako zamestnávateľov
 • bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

referencie:

"Po mnoha letech hledáni dlouhodobého a spolehlivého partnera jsme jej našli v kanceláři Právny dom - advokáti, s.r.o., která je profesně vybavena na řešení všech našich požadavků v oblastech agendy pohledávek,  pracovní právo, fúzí a akvizici s mezinárodním přesahem i mnohých dalších.“ 

Marek Hlinecký, CFO, Woodcote Group

"Právny dom advokáti s.r.o. poznáme od roku 2014 kedy sme sa zoznámili na jednej spoločenskej akcii.  Nakoľko majú sídlo v BB a my máme pobočku v BB rozhodli sme sa pre spoluprácu. Prvá spolupráca bola vo vymáhaní pohľadávok a následnom zastupovaní na súde. Nakoľko sme boli veľmi  spokojní s ich prácou, tak sme rozšírili spoluprácu aj o personálne právo. Právny dom zastupuje skupina mladých právnikov pod vedením JUDr. Matiaškovej a JUDr. Šimeka, ktorí sú plne zanietení pre svoju prácu. Naša spolupráca naďalej trvá a rozširuje sa o ďalšie činnosti. Čo sa nám na nich páči je, že vždy informujú o novinkách, ktoré schválila vláda a sú schopní okamžite pomôcť a poradiť. Veríme, že táto spolupráca bude naďalej pokračovať, pretože pracovať s tak zanietenými a fundovanými právnikmi je len radosť.

Eva Molnárová, Finanz/Controlling/Personal, DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o.

PRACOVNÉ PRÁVO

VYBRANÍ PRÁVNICI Z DANEJ OBLASTI

IVANA TAJBOŠOVÁ

advokát

KATERYNA VELYCHKO

advokátsky koncipient