JUDR. JURAJ ŠIMEK

advokát, prokurista

 

právna prax: 6 rokov

 

špecializácia:

vzdelanie:

  • 2015 - doktor práv (JUDr.) Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela
  • 2011 - magister práv (Mgr.) Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela

 

členstvo:

  • od 2011 Slovenská advokátska komora

jazyky:

  • anglický jazyk
  • nemecký jazyk