JUDr. JÁN KRŠIAK

spolupracujúci advokát

 

právna prax: 5 rokov

 

špecializácia:

vzdelanie:

  • 2015 - doktor práv (JUDr.) Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
  • 2012 - magister práv (Mgr.) Právnická fakulta Univerzity Komenského

členstvo:

  • od 2012 Slovenská advokátska komora

jazyky:

  • anglický jazyk
  • chorvátsky jazyk