publikované dňa 12.04.2019

Prehľad 5 najzaujímavejších legislatívnych návrhov za mesiac marec 2019

V legislatívnom procese sa nachádzajú návrhy viacerých zákonov, ktorých prehľad Vám touto cestou prinášame

1. Diskriminácia zdravotne postihnutých

  • nová právna úprava rozširuje ochranu zdravotne postihnutých zavádzaním tzv. primeraných úprav, ktoré predstavujú povinnosť urobiť také zmeny a prispôsobenia, ktoré by nepredstavovali neúmerné alebo nadmerné zaťaženie pre tieto osoby.

Navrhovaná účinnosť novely je 1. januára 2020.

Celé znenie návrhu nájdete tu.

 

2. Verejné obstarávanie

  • navrhuje sa zaviesť možnosť vylúčenia uchádzača alebo záujemcu, a to v prípade dôvodných podozrení na personálne alebo majetkové prepojenie s inými súťažiacimi subjektmi v tom istom verejnom obstarávaní.

Navrhovaná účinnosť novely je 1. januára 2020.

Celé znenie novely nájdete tu.

 

3. Zákonník práce

  • navrhuje sa odstránenie kategorizácie zamestnancov pri ich nároku na dĺžku základnej výmery dovolenky podľa veku a
  • navýšenie dĺžky základnej výmery dovolenky pre zamestnancov zo 4 týždňov na 5 týždňov

Navrhovaná účinnosť novely je 1. januára 2020.

Bližšie informácie nájdete tu.

 

4. Daň z príjmov

  • navrhuje sa zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane ročne na daňovníka z 19,2-násobku životného minima na 22,7-násobok životného minima a to aj na manžela/manželku a to postupným zvýšením nezdaniteľných častí v dvoch po sebe idúcich rokoch: v roku 2020 na 21-násobok životného minima a od roku 2021 už na vyššie uvedený 22,7-násobok životného minima

Navrhovaná účinnosť novely je 1. januára 2020.

Celé znenie novely nájdete tu.

 

5. Podpora v poľnohospodárstve

  • navrhuje sa zavedenie kritérií na (odborných) hodnotiteľov (vzdelanie, odborná prax a pod.)
  • poskytovanie eurofondov v oblasti výskumu a vývoja len subjektom, ktorí sa venujú výskumu a vývoju
  • zverejňovanie výsledkov hodnotenia schválených aj neschválených žiadostí

Navrhovaná účinnosť novely je 1.augusta 2019.

Celé znenie novely nájdete tu.

Ak máte akúkoľvek otázku neváhajte nás kontaktovať

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Náš facebook