publikované dňa 10.08.2018

Prehľad legislatívnych
zmien za mesiac
júl 2018

SCHVÁLENÉ PREDPISY

V mesiaci júl 2018 neboli Národnou radou SR schválené žiadne právne predpisy.

 

DÁVAME DO POZORNOSTI

Od 1. augusta 2018 nadobudla účinnosť Novela zákona o odpadoch, ktorá odstraňuje legislatívny nedostatok zákona o odpadoch, týkajúci sa  financovania triedeného zberu odpadov z obalov, ktoré sú súčasťou triedených zložiek komunálneho odpadu a jednoznačne určuje okruh tzv. povinných subjektov.

 

PRIPRAVUJE SA

Exekučná amnestia

Už čoskoro predstaví Ministerstvo spravodlivosti SR podobu tzv. exekučnej amnestie. Pôjde o mimoriadne opatrenie, ktoré by sa malo týkať súkromných, verejnoprávnych a štátnych pohľadávok. O čo pôjde:

  • exekúcie staršie ako päť rokov budú zo zákona zastavené
  • výnimkou z exekučnej amnestie, budú exekúcie na výživné
  • opatrenie nebude znamenať, že dlhy zaniknú - bude možné znovu podať návrh na vykonanie exekúcie
  • malo by dôjsť k odľahčeniu súdov

Toto opatrenie je aktuálne v štádiu, že ministerstvo pripravuje dôvodovú správu, ktorá pôjde do medzirezortného pripomienkového konania a legislatívnym procesom ďalej.

 

Novela zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu

Ministerstvo financií predstavilo novelu zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu, ktorá navrhuje napríklad:

  • aby banky aj pobočky zahraničných bánk raz ročne v elektronickej podobe poskytovali Finančnej správe informácie o záležitostiach klientov
  • efektívnejšiu kontrolu skutočnej hospodárskej aktivity so situáciou vykázanou v podaných finančných výkazoch a daňových priznaniach
  • zlepšiť daňovú spravodlivosť bezúhonných podnikateľov plniacich si svoje povinnosti voči štátu.

Bežných občanov sa pripravované zmeny nedotknú. Novela zákona je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovaní.

Bližšie informácie nájdete tu

 

Novela zákona o registri partnerov verejného sektora („protischránkový zákon“)

Ministerstvo spravodlivosti SR predkladá do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o registri partnerov verejného sektora. Do prípravy návrhu zákona sa zapojila aj verejnosť, resp. dotknuté subjekty ako oprávnené osoby, zástupcovia podnikateľského sektora, ale aj orgány verejnej moci. Novelou sa plánuje nasledovné:

  • zníženie administratívnej záťaže na strane partnerov verejného sektora
  • vymedzenie partnera verejného sektora a rozsah transakcií, ktoré sú podriadené režimu zákona (t.j. vymedzenie okruhu registrácie subjektov len na nevyhnutné prípady)

Účinnosť novely sa navrhuje od 1. novembra 2018.

Bližšie informácie nájdete tu

Ak máte akúkoľvek otázku neváhajte nás kontaktovať

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Náš facebook