publikované dňa 14.05.2019

Prehľad 6 najzaujímavejších legislatívnych návrhov za mesiac apríl 2019

V legislatívnom procese sa nachádzajú návrhy zmien viacerých právnych predpisov, ktorých prehľad Vám touto cestou prinášame.

1.     Zákonník práce

 • dobrovoľný príspevok zamestnávateľa na športovú činnosť dieťaťa zamestnanca vo forme úhrady výdavkov, ktoré zamestnanec vynakladá na pravidelnú športovú činností svojho dieťaťa,
 • zvýšený rozsah týždenného pracovného času študentov z 20 hodín na 40 hodín,
 • rozšírenie možností zabezpečenia stravovania zamestnancov zo strany zamestnávateľa o možnosť poskytovania finančného príspevku na stravovanie zamestnancovi a to za rovnakých podmienok ako je nastavené súčasné zabezpečenie stravovania.

Celé znenie jednotlivých noviel nájdete tu a tiež tu.

Navrhovaná účinnosť jednotlivých noviel je 1. august 2019.

 

2.     Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie

 • rozšírenie výnimky z nelegálneho zamestnávania na tie spoločnosti, ktoré majú jediného spoločníka, bez ohľadu na počet zamestnancov,
 • podľa uvedenej výnimky nelegálnym zamestnávaním nie je, ak prácu vykonáva príbuzný spoločníka v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov alebo je žiakom alebo študentom do 26 rokov veku.

Navrhovaná účinnosť novely je 1. január 2020.

Celé znenie novely nájdete tu.

 

3.     Výška stravného

Navrhujú sa nasledovné sumy stravného pre jednotlivé časové pásma:

 • stravné zo 4,80 na 5,10 eura (5 až 12 hodín trvania pracovnej cesty),
 • stravné zo 7,10 eura na 7,60 eura (nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty),
 • stravné z 10,90 eura na 11,60 eura (nad 18 hodín trvania pracovnej cesty).

Celé znenie novely nájdete tu.

Navrhovaná účinnosť novely zatiaľ nie je určená.

 

4.     Znižovanie administratívnej záťaže

 • fyzické a právnické osoby nebudú musieť orgánom verejnej moci predkladať v listinnej podobe napríklad potvrdenia o nedoplatkoch na daniach, sociálnom a zdravotnom poistení.

Navrhovaná účinnosť novely je postupná, počnúc 1. septembrom 2019.

Celé znenie novely nájdete tu.

 

5.     Exekučná amnestia

 • navrhuje sa zastavenie starých (nemajetných) exekúcií a to priamo zo zákona, za súčasného splnenia dvoch podmienok – od doručenia poverenia súdnemu exekútorovi uplynulo 5 rokov a v exekúcii je deklarovaná nemajetnosť.

Navrhovaná účinnosť novely je dňom jej vyhlásenia.

Celé znenie novely nájdete tu.

 

6.     Register partnerov verejného sektora

 • vymedzuje sa to, kto je partnerom verejného sektora a tým pádom aj okruh osôb, ktoré sa povinne zapisujú do registra partnerov verejného sektora,
 • zavádza nové sankčné prvky,
 • mení rozsah zapisovaných údajov v registri.

Celé znenie novely nájdete tu.

Navrhovaná účinnosť novely je postupná, počnúc 1. júlom 2019.

Ak máte akúkoľvek otázku neváhajte nás kontaktovať

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Náš facebook